Giỏ hàng
Hoà Phát Miền Bắc Thêm vào giỏ hàng thành công!  Hoà Phát Miền Bắc
Xem giỏ hàng và thanh toán
Tủ ngăn kéo hòa phát còn được gọi là tủ file, tủ được thiết kế nhiều ngăn kéo giúp việc phân loại hồ sơ trở nên dễ dàng hơn, Tủ được thiết kế từ 3 đến 17 ngăn kéo riêng biệt