Giỏ hàng
Hoà Phát Miền Bắc Thêm vào giỏ hàng thành công!  Hoà Phát Miền Bắc
Xem giỏ hàng và thanh toán
Tủ ghép là tủ lắp ghép từ 2 hay nhiều tủ sắt đơn tạo thành một khối thống nhất, phù hợp với mục đích sử dụng. Tủ ghép rất được ưa chuộng bởi khả năng tùy biến linh hoạt.